Zwrot pieniędzy z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – upadłość dewelopera i inne powody

Nie tylko upadłość dewelopera daje prawo do zwrotu wpłaconych na zakup mieszkania pieniędzy z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ale też m.in. upadłość banku, przekroczenie terminów lub nieprawidłowości w umowie – informuje Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.