Zbiory zbóż 2022 ok. 35,3 mln t, ok. 2 proc. więcej niż w ’21 – GUS

GUS szacuje zbiory zbóż ogółem w 2022 r. na około 35,3 mln t, tj. o około 2 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych – podał GUS w komunikacie.

GUS szacuje produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 26,8 mln t, tj. o ok. 1 proc. mniej od uzyskanej w 2021 r.

Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia na ok. 3,6 mln t, tj. o ok. 13 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,2 mln t, tj. o ok. 13 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.

Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.

GUS szacuje produkcję warzyw gruntowych na blisko 3,9 mln t, tj. o ok. 3 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

GUS ocenia, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,7 mln t, tj. o 6 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 589 tys. t, tj. o ok. 4 proc. więcej od zbiorów 2021 roku. (PAP Biznes)