Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych zostały uaktualnione

Nowe Wytyczne podają m.in. przykłady różnych form zastrzeżeń dla wynalazków realizowanych za pomocą komputera.

Uaktualnione Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych

Informujemy, że w WUP z dnia 9 stycznia 2023 r. nr 02/2023 opublikowane zostały uaktualnione Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych.

Co się zmieniło?

Zaktualizowano dotychczasowe Wytyczne dotyczące interpretacji art. 28 ust. 1 w związku z ust. 2 pwp, w tym m.in. wskazówki interpretacyjne dotyczące metod matematycznych, programów komputerowych czy przedstawiania informacji. Nowe Wytyczne podają także przykłady różnych form zastrzeżeń dla wynalazków realizowanych za pomocą komputera.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ekspertów, rzeczników patentowych i innych podmiotów, rozbudowano aktualne Wytyczne odnoszące się do poziomu wynalazczego (art. 26 pwp). Zdefiniowano kluczowe dla oceny tego kryterium pojęcia, takie jak m.in. znawca w dziedzinie, powszechna wiedza ogólna czy najbliższy stan techniki. Szczegółowo opisano metodologię oceny poziomu wynalazczego z zastosowaniem podejścia problem-rozwiązanie, wskazano również jak należy oceniać wynalazki, które są określone w zastrzeżeniach poprzez połączenie cech technicznych z cechami nietechnicznymi.

Ponadto poszerzono wskazówki interpretacyjne dla art. 29 ust. 1 pkt pwp, dotyczącego zakazu patentowania rozwiązań odnoszących się do sposobów leczenia i diagnozowania, szczegółowo definiując takie pojęcia jak: sposoby chirurgiczne, sposoby terapeutyczne czy sposoby diagnostyczne. Doprecyzowano również zagadnienia dotyczące interpretacji art. 93 pwp w zakresie odnoszącym się do ciała ludzkiego i elementów z niego wyizolowanych.

Nowe Wytyczne Prezesa UPRP jeszcze bardziej harmonizują praktykę polskiego Urzędu Patentowego z praktyką EPO i innych państw członkowskich Konwencji monachijskiej.

Reklama

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Tylko teraz

Przejdź do sklepu