W grudniu odbędą się aukcje na sprzedaż łącznie ok. 34 TWh energii z OZE

Kolejne w tym roku aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych odbędą się w dniach 8-16 grudnia br., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł.
Grudniowe aukcje OZE
– W myśl uzgodnionego z ministrem klimatu i środowiska harmonogramu aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. i przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki (w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW). W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł – czytamy w komunikacie.
Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje dedykowane źródłom wodnym, wykorzystującym biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW. – W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego – czytamy dalej.
– Aukcje w 2022 roku będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 roku w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 – podsumował URE.
Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński
Artykuł W grudniu odbędą się aukcje na sprzedaż łącznie ok. 34 TWh energii z OZE pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.