W aptekach wciąż brakuje leków. Rządowy pomysł nie pomoże?

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie rozwiązuje dotykających w ostatnich latach polskich pacjentów problemów związanych z brakiem leków, w tym refundowanych. Projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora – napisano w liście otwartym branży farmaceutycznej.