Umowa o dzieło w trakcie zawieszenia działalności firmy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia działalności może podejmować tylko takie czynności, które zmierzają do utrzymania lub zabezpieczenia źródła przychodu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)