Timmermans o KPO: To logiczne, że skoro jesteście w Unii, to respektujecie prawo Unii

– To logiczne, że skoro jesteście w Unii Europejskiej, musicie respektować orzeczenia najwyższych instytucji prawa w Unii Europejskiej. To jedyne, o co prosimy – zaznaczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas konferencji prasowej w Chorzowie. To odniesienie do starań Polski o odblokowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

– Musimy spełnić pewne minimalne wymagania, jasno określone kamienie milowe, które umożliwią uruchomienie tych funduszy. Jesteśmy w dialogu z polskim rządem, aby zobaczyć osiągnięcie tych kamieni milowych. To, czego potrzebujemy, wydaje się być pewnym minimum, czyli szanowanie wyroków czy ustaleń najwyższych instytucji w Unii Europejskiej – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
Polska stara się odblokować fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem koniecznym, który postawiła KE, jest spełnienie zasad praworządności oraz zmiana systemu sądownictwa. Timmermans ma nadzieje, że władze lokalne oraz regionalne pozytywnie wpłyną na rząd i jego ostateczne działania w tym kierunku.
– Jesteśmy otwarci na dialog, musimy prowadzić dialog. Zakładamy, że Europa chce pomagać ludziom w Polsce niezależnie od różnic politycznych. Oczywiście są pewne minimalne wymogi, mam na myśli przestrzeganie rządów prawa, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – uważam, że to nie jest zbyt wiele, o co prosimy rząd. Mamy nadzieję, że dojdziemy tu do porozumienia, dialog trwa i mamy nadzieję na pozytywny rezultat – powiedział wiceprzewodniczący Komisji.
„Warunki minimalne muszą zostać spełnione”
KPO zawiera w sobie dużą pulę środków dedykowanych transformacji energetycznej. Komisja natomiast, stawia jasne terminy i chce jak najszybszego wprowadzania zmian od państw członkowskich. – Ale powtarzam, warunki minimalne muszą zostać spełnione. To logiczne, że skoro jesteście w Unii Europejskiej, musicie respektować orzeczenia najwyższych instytucji prawa w Unii Europejskiej. To jedyne, o co prosimy – zaznaczył Timmermans.
Unijne fundusze zostały wstrzymane Polsce, bo rząd nie spełnia zasad niezawisłości sądów oraz nie wykonuje wcześniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co było oczekiwaniem KE. Izbę Dyscyplinarną zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej wraz z wejściem noweli ustawy o SN 15 lipca 2022 roku. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przypomina, że poza tym chodzi jeszcze o sędziów, którzy powinni wrócić do orzekania oraz wykonanie wyroku TSUE. Polska zakończyła część negocjacji z KE, po których Frans Timmermans zatwierdził wszystkie plany sprawiedliwej transformacji dla Polski. Plan ma zmniejszać skutki transformacji energetyczno-klimatycznej i dotyczy w dużej mierze Śląska.
Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska 
Polska zakończyła negocjacje z Komisją w sprawie funduszy na transformację Śląska

Artykuł Timmermans o KPO: To logiczne, że skoro jesteście w Unii, to respektujecie prawo Unii pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.