TGE notowała wysokie obroty na rynku spot we wrześniu

Towarowa Giełda Energii opublikowała raport z wynikami z października bieżącego roku. Odnotowano wysokie obroty na rynkach spot energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Wyniki TGE z października 2022 roku
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2022 roku 8 038 795 MWh, 
co oznacza spadek o 66,7 procent w stosunku do października 2021 roku. W sektorze gazu ziemnego odnotowano spadek w transakcjach o 31,5 procent, w stosunku do października zeszłego roku. Obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca 2022. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2022 roki na poziomie 1 256 234 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 37,6 procent. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku 2022 roku o 31,8 procent rok do roku, do poziomu 5 789 toe. Natomiast obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2022 roku 3 187 241 MWh, co stanowi wzrost o 4,5 procent rok do roku.
Towarowa Giełda Energii/Maria Andrzejewska
Giełdy Polaków i Bułgarów będą współpracować przy rozwoju rynku handlu gazem

Artykuł TGE notowała wysokie obroty na rynku spot we wrześniu pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.