Tauron wyda trzy mld zł na rozwój sieci elektroenergetycznych

Tauron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do 3 miliardów złotych w 2024 roku. To trzykrotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.
Tauron w ostatnich ośmiu latach zainwestował w sieci dystrybucyjne 16 miliardów złotych. Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 60 tysięcy zadań inwestycyjnych rocznie, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Grupy.
– Od 2016 roku zainwestowaliśmy w sieci elektroenergetyczne 16 miliardów złotych. Dystrybucja to nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny, a planowane istotne zwiększenie nakładów, to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.
– Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie. Powodzenie transformacji energetycznej jest więc uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. W tym kontekście pomysły dotyczące wydzielenia spółek dystrybucyjnych z grup energetycznych nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, są wręcz bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodaje.
Wzrost nakładów inwestycyjnych do trzech miliardów złotych pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączeń nowych klientów do około 50 tysięcy. W ostatnich latach średniorocznie firma przyłączała do swojej sieci około 40 tys. nowych klientów. Od 2016 roku liczba klientów Tauron Dystrybucji wzrosła o 360 tysięcy.
Zwiększone środki przełożą się również na modernizację 1220 kilometrów linii elektroenergetycznych, rozbudowę 345 stacji transformatorowych, a także instalację 600 tysięcy inteligentnych liczników.
W sumie w sieci elektroenergetycznej Taurona pracowało łącznie już 700 dużych instalacji oraz ponad 400 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 3 GW. W 2016 roku w sieciach Taurona funkcjonowało pięć tysięcy mikroinstalacji i 360 dużych instalacji OZE.
Przy dużej liczbie przyłączanych instalacji potencjał sieci w zakresie przyłączania źródeł do sieci dystrybucyjnej kurczy się. W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć kolejnych dużych źródeł wytwórczych i problemy tego rodzaju mają wszystkie OSD w Polsce.
Obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania. Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc nowe wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu.
Grupa Tauron / Jacek Perzyński
Tauron i Politechnika Śląska łączą siły na rzecz transformacji energetycznej

Artykuł Tauron wyda trzy mld zł na rozwój sieci elektroenergetycznych pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.