Szybkie obniżki cen? BIEC nie pozostawia złudzeń

W najbliższym czasie tempo wzrostu cen będzie obniżać się coraz wolniej – prognozuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Co więcej, w ocenie ekonomistów podwyższone oczekiwania inflacyjne przełożą się na wzrost roszczeń płacowych, a to pociągnie za sobą kolejną podwyżkę płacy minimalnej.