Stabilniej w bankowych bilansach. Jak będzie działać Wskaźnik Finansowania Długoterminowego WFD?

Banki dziś finansują długoterminowe kredyty głównie z krótkoterminowych depozytów. Taka nierównowaga może zwiększyć ryzyko utraty płynności, zwłaszcza w czasach, gdzie gwałtowne zachowania rynku kształtują pogłoski w mediach społecznościowych. Nadzór finansowy chce, aby ważniejsze miejsce w  bilansach banków zajęły emitowane przez nie instrumenty dłużne, a narzędziem kontroli stanie się Wskaźnik Finansowania Długoterminowego.