Spółka jawna od strony podatkowej – jakie zalety?

Spółka jawna to jedna z kilku możliwych form prawnych przedsiębiorstwa. Jakie są jej zalety?

Spółka jawna – czym jest?

Spółka jawna jest osobową spółką handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale za to posiada zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Korzyści płynące z posiadania spółki jawnej

Do jej zalet należą chociażby niższe koszty jej funkcjonowania niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak i możliwe prowadzenie prostej księgowości pod warunkiem, że przychody osiągnięte przez spółkę jawną nie będą przekraczać 2 mln euro. Kolejnym aspektem będącym nieocenionym plusem spółki jawnej jest możliwość pokrywania zobowiązań majątkiem spółki. Spółka jawna jest podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług. Co do zasady nie jest za to podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka jawna: nowe interpretacje podatkowe korzyścią dla podatników

Niedawno pojawiły się istotne z punktu widzenia niejednego podatnika interpretacje podatkowe nr 0113-KDIPT2-1.4011.305.2022.2.MGR oraz 0115-KDIT1.4011. 174.2022.2.MR, będące niejako sposobem na podatkowe korzyści w spółce jawnej. Wspólnicy będą mogli przerzucić część przychodów spółki jawnej do jednoosobowej działalności gospodarczej i tam je korzystniej opodatkować. Niniejsza interpretacja organu podatkowego pojawiła się w odpowiedzi na zapytanie dwóch lekarzy – psychiatrów prowadzących spółkę jawną. Od dochodów płacą liniowy PIT. Wspólnicy założyli również odrębne jednoosobowe firmy. Panowie wystawiają spółce faktury, które są następnie zaliczane do podatkowych kosztów. Przychody z jednoosobowych biznesów rozliczają ryczałtem, co daje również możliwość oszczędności na składce zdrowotnej. Fiskus potwierdził, że mając dochody ze spółki opodatkowane liniowym PIT, lekarze mogą jednocześnie rozliczać się w swoich firmach ryczałtem. Ponadto, kwoty z faktur za usługi lekarskie można zaliczać na poczet podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki jawnej.

Stanowisko organu podatkowego

W swojej interpretacji organ podatkowy oznajmił, że przepisy ustawy o podatku PIT nie przewidują co do zasady ograniczenia w kwestii możności zawierania umów pomiędzy osobnymi podmiotami gospodarczymi, gdzie ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność świadczy również usługi dla spółki jawnej, w której to jest wspólnikiem. Takie działanie umożliwia podatnikom przeniesienie części dochodów spółki do jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie też podatnik może je korzystniej opodatkować. Polski Ład obniżył bowiem część stawek ryczałtu dla lekarzy i obecnie wynosi on 14 procent od przychodu. W związku z powyższym przeniesienie części swoich zarobków na ryczałt powinno być korzystniejsze niż zostawienie ich na opodatkowaniu liniowym, jest to bowiem wysokość 19 procent od dochodu. Uznano także, iż kwoty z faktur wynikających z usług lekarskich można zaliczyć do podatkowych kosztów wszystkich wspólników spółki jawnej. W związku z tym, wspólnik rozliczyć będzie mógł w swoich kosztach usługi, które to sam wykonuje.

Powyższe pokazuje, że warto występować o interpretacje podatkowe, może się bowiem okazać, że korzystnie wpłyną na działalność biznesu oraz oczywiście na zasobność naszego portfela.

Autor: Zofia Zawłodzka, Oniszczuk & Associates