Spis stanu stada kóz, owiec i świń do końca 2022

Zgodnie z przepisami posiadacze kóz, owiec i świń muszą przynajmniej raz w roku przeprowadzić spis stada. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas na uzupełnienie dokumentacji do 31 grudnia.

  • Spis stanu stada kóz, owiec i świń
  • Zgłoszenie siedziby stada

Spis stanu stada kóz, owiec i świń

Rolnicy dokonujący zgłoszeń w formie papierowej powinni odnotować liczbę zwierząt w prowadzonej przez siebie księdze rejestracji stada. Natomiast hodowcy świń muszą przekazać tę informację w ciągu 7 dni od sporządzenia spisu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą to zrobić osobiście, a także drogą pocztową i elektroniczną.

Zgłoszenie siedziby stada

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego oznakowanego (bydła, owiec, kóz, świń) zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru (tzw. numer siedziby stada). Rejestracji podlega:

  • siedziba stada producenta rolnego,
  • siedziba stada podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z wykorzystaniem obiektu,
  • siedziba podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt bez wykorzystania obiektu,
  • miejsce gromadzenia zwierząt,
  • rzeźnia,
  • zakład przetwórczy lub spalarnia,
  • targ, wystawa, pokaz lub konkurs zwierząt.

Zgłoszenia siedziby stada można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus. Informacje o sposobie i zasadach uzyskania dostępu do tej aplikacji oraz dotyczące dokonywania zgłoszeń za jej pośrednictwem opisane są w Portalu IRZplus Obsługa zgłoszeń przez Internet.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przekazać pocztą. Formularze papierowe dostępne są w biurach powiatowych, a wersja do samodzielnego wydruku dostępna jest w Dokumentach dotyczących Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.