Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej 2023

Składki ZUS dla przedsiębiorców są aktualizowane w każdym roku. W 2023 r. stawki wzrosną. Szczególnie istotne zmiany dotyczą składki zdrowotnej.

rozwiń >

Składka zdrowotna i pozostałe składki na ZUS – wyższe stawki w 2023 r.

  • 812,23 zł składka emerytalna
  • 332,88 zł składka rentowa
  • 69,49 zł składka wypadkowa
  • 101,94 zł składka na Fundusz Pracy
  • 101,94 zł dobrowolna składka chorobowa

Składka zdrowotna w różnych formach działalności gospodarczej

Składka zdrowotna jest „odrębna” od pozostałych składek na ZUS ze względu na bardziej skomplikowany sposób wyliczania. Co więcej, jest inaczej wyliczana w różnych formach działalności gospodarczej i różnych formach opodatkowania.

Składka zdrowotna dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest zależna od formy opodatkowania. Przedsiębiorca może rozliczać podatek dochodowy w oparciu o zasady ogólne (skalę podatkową), podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna: zasady ogólne – skala podatkowa

Składka zdrowotna w ramach skali podatkowej jest równa 9% dochodu. Złą wiadomością jest konieczność jej zapłaty również, gdy dochód nie wystąpił lub był niski. W takim przypadku należna jest składka zdrowotna w minimalnej wysokości ustalanej jako 9% minimalnego wynagrodzenia:

  • 314,10 zł od stycznia do czerwca 2023 r.
  • 324 zł od lipca do grudnia 2023 r.

Powyższa różnica w składce zdrowotnej od lipca jest spowodowana podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia w połowie roku 2023.

Składka zdrowotna: podatek liniowy

Dla przedsiębiorców rozliczających PIT podatkiem liniowym składka zdrowotna jest równa 4,9% dochodu jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Osobną kwestią jest możliwość odliczenia od dochodu (a nie od podatku jak w poprzednim stanie prawnym). Obowiązuje tu roczny limit – 8700 zł rocznie.

Składka zdrowotna: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ustalanie składki zdrowotnej dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest oparte na zupełnie innych zasadach niż w innych formach opodatkowania PIT-em. Obowiązuje tu system „im większy przychód, tym większa opłata”. Występują w tym przypadku dwa progi w kwotach 60 tys. i 300 tys. Przekroczenie każdego z nich od początku roku podwyższa składkę zdrowotną. Podstawą ustalenia składki jest przeciętne wynagrodzenie w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

  • Dla przychodu od początku roku nieprzekraczającego 60 tys. składka zdrowotna jest równa 335,94 zł
  • Dla przychodu od początku roku powyżej 60 tys. ale nie większego niż 300 tys. składka zdrowotna jest równa 559,89 zł
  • Jeśli przychód od początku roku przekroczy 300 tys. składka zdrowotna wzrasta do 1.007,81 zł

Przekroczenie progu w trakcie danego miesiąca oznacza konieczność zapłaty wyższej składki za ten miesiąc (bez odroczenia podwyżki składki na następny miesiąc).

Możliwość odliczenia: 50% zapłaconych składek zdrowotnych podlega odliczeniu od przychodu.

Składka zdrowotna: karta podatkowa

Składka zdrowotna dla karty podatkowej jest równa 9% minimalnego wynagrodzenia (ustalanego w każdym roku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów). Występuje tu możliwość odliczenia od podatku w wysokości 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Sposób na biznes bez płacenia składek na ZUS – działalność nierejestrowa (nierejestrowana)

Prawo przedsiębiorców przewiduje alternatywę dla osób, które chcą założyć biznes jednak czują się zniechęcone koniecznością składek na ZUS. Działalność nierejestrowa odciąża od zdecydowanej większości formalności oraz składek na ZUS. Jednak w tym przypadku występuje górna granica miesięcznego przychodu. Do końca roku 2022 ten limit jest równy 1505 zł (połowa minimalnego wynagrodzenia).

W sejmie jest obecnie procedowany projekt ustawy przewidującej znaczne podwyższenie limitu przychodu dla działalności nierejestrowej (100% minimalnego wynagrodzenia zamiast obecnych 50%).