Rząd przyjmuje projekt, który ma poprawić warunki inwestycyjne offshore

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma on poprawić warunki inwestycyjne na potrzeby morskich farm wiatrowych.

Rząd przyjął projekt dotyczący ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne na potrzeby projektów morskich farm wiatrowych. Dzięki temu będzie możliwe doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia – podaje ISBnews.
– Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu dokonanie zmian w przepisach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej wyrażonej w całości lub części w euro – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).
Zmiany mają umożliwić przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej – czytamy na stronie ISBnews.
ISBnews/Jędrzej Stachura
Wiatr przestał wiać w żagle energetyki wiatrowej w Polsce

Artykuł Rząd przyjmuje projekt, który ma poprawić warunki inwestycyjne offshore pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.