Rząd przyjął projekt nowego systemu wsparcia dla odbiorców ciepła

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, wprowadzający mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców do 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Nowy system od 1 lutego zastąpi mechanizm ceny ciepła z rekompensatą.

System wsparcia odbiorców ciepła – dla kogo 

System ma objąć takich odbiorców jak gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, takie jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.

Jak poinformowała kancelaria premiera, przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje ograniczenie wzrostu ceny netto dostawy ciepła dla odbiorców w danym systemie ciepłowniczym do 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Jeżeli wzrost cen będzie większy, przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzyma odpowiednie wyrównanie, aby odbiorcy nie zapłacili więcej.

„W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie dodatkowemu ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła” – podkreśla KPRM.

Punktem odniesienia cena z jesieni zeszłego roku 

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę we wpisie na Twitterze, że przyjęte przez rząd nowe rozwiązania mocniej ograniczą podwyżki cen ciepła dla obywateli. „Nowe ceny maksymalne będą ustalane w oparciu o cenę z 09.2022 r., powiększoną o maksymalny ustalony wzrost w ustawie. Liczymy teraz na szybkie procedowanie nowych przepisów przez Sejm” – dodała.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, maksymalna cena netto dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.

Kancelaria podkreśliła, że maksymalna cena netto na ciepło dotyczy również limitu, który wynika ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o to, aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła zaszły przed 30 września 2022 r. – wyjaśniła kancelaria. W takim przypadku, w rozliczeniach z odbiorcami, przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie musiało wykorzystywać cenę, która jest korzystniejsza dla odbiorcy.

Projekt zakłada również, że w ciągu 10 dni od wejścia w życie ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje maksymalną cenę netto dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła. Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 lutego 2023 r. i wtedy też zacznie obowiązywać nowy system wsparcia.

Obowiązujące obecnie przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewidują dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

CIT 2022. Komentarz

CIT 2022. Komentarz

Tylko teraz

204,18 zł

Przejdź do sklepu