RPO krytycznie o ustawie "Lex pilot". "Budzi wątpliwości konstytucyjne"

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przekazał marszałek Sejmu Elżbiecie Witek opinię ws. ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – podało Biuro RPO. Według RPO „zaproponowane rozwiązania budzą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucyjnymi standardami ochrony praw człowieka i obywatela”.