Przeterminowane, źle oznaczone i z substancjami niedozwolonymi. UOKiK sprawdził sprzedawców kosmetyków

Inspektorzy UOKiK zakwestionowali ok. 38 proc. z prawie 2 tys. partii skontrolowanych kosmetyków, takich jak kremy czy szampony. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przekroczenia daty trwałości lub nieprawidłowej informacji o składzie – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.