Program dla firm energochłonnych już niebawem

Do końca czerwca 2023 r. rząd zamierza przyjąć program wsparcia dla firm energochłonnych wart 5 mld zł – wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Kryzys energetyczny wpływa na przemysł

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem uchwały rządu ws. przyjęcia programu pt. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Uchwała ma zostać przyjęta w drugim kwartale br.

Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii elektrycznej stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych” – podkreślono w wykazie.

Program dla firm energochłonnych – dla kogo wsparcie?

Jak wyjaśniono, o pomoc będzie mógł się ubiegać przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C. „Dopuszcza się również wystąpienie o pomoc na podstawie kosztów ponoszonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku kwotę pomocy oblicza się wyłącznie od kosztów poniesionych na gaz ziemny i energię elektryczną przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa” – dodano.

Program dla firm energochłonnych –  trzy okresy

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, wnioski o pomoc mają być składane za trzy rozdzielne okresy – pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r. Dodano, że budżet programu podzielony jest proporcjonalnie. W pierwszym okresie, po uwzględnieniu kosztów operatora programu, wynosi on 2 mld 495 mln zł, a w kolejnych dwóch po 1 mld 245 mln zł.

Program dla firm energochłonnych –  jak obliczyć wysokość wsparcia? 

Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie wnioskowanym (w zł/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w 2021 r. (w zł/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności” – wskazano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na początku czerwca w Stalowej Woli rząd oraz NSZZ „Solidarność” zawarli porozumienie. Zakładało ono m.in. przyjęcie programu pomocowego dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Reklama

Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami