Prawo holdingowe od 13 października 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Kodeks spółek handlowych został obszernie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowej regulacji związanej z funkcjonowaniem grup spółek. Uzyskanie statusu grupy spółek według nowych regulacji wymaga podjęcia decyzji przez wspólników spółki zależnej o uczestnictwie w takiej grupie ze wskazaniem spółki dominującej. Momentem kluczowym dla funkcjonowania takiej grupy jest rejestracja holdingu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawowe założenia funkcjonowania takiej grupy spółek to możliwość kierowania się interesem grupy oraz prawo spółki dominującej do wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń. Nowe regulacje nie wyłączają możliwości funkcjonowania holdingów faktycznych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)