Politechnika Gdańska i PGE wykształcą kadry polskiego offshore

Politechnika Gdańska otwiera kierunki energetyczne we współpracy z PGE Baltica. Studenci będą mogli zdobywać wiedzę z zakresu branży offshore.

Polska Grupa Energetyczna razem z Politechniką Gdańską tworzą kierunki dla przyszłych specjalistów branży offshore. Na początku grudnia 2022 roku dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, oraz prezes zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński podpisali umowę o realizacji studiów.
– Współpraca z PGE Baltica tak prężnie rozwijającej się dziedzinie jest niezwykle istotna. Uruchomienie kolejnej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Politechnika Gdańska i PGE proponują studia podyplomowe oraz projekty badawczo-rozwojowe. Trwają również prace nad specjalnością projektowania i budowy morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich.
– Wchodzimy w kolejny rok współpracy z jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Tym samym umacniamy budowany przez nas ekosystem współpracy nauki z rozwijającym się sektorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Skorzystanie z potencjału rodzimej myśli naukowej, a jednocześnie z zasobów dydaktycznych polskich uczelni, pozwoli nam realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe i kształcić specjalistyczne kadry. Wspólnie budujemy polski offshore – powiedział Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica.
Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Polska Grupa Energetyczna/Maria Andrzejewska
Baltic Power ogłosił przetarg na inżyniera kontraktu przy budowie morskiej farmy wiatrowej

Artykuł Politechnika Gdańska i PGE wykształcą kadry polskiego offshore pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.