Polak pomoże zaplanować odbudowę i transformację energetyczną Ukrainy

Mimo że, walka z rosyjskich okupantem jest i przez długi czas będzie dominującym tematem w Ukrainie, to kraj też Polak pomoże zaplanować odbudowę i transformację energetyczną Ukrainyaktywnie działa w innych sferach, rozmawia o odbudowie kraju i nie zapomina o transformacji energetycznej. Polak wchodzi do władz podmiotu unijnego, który ma pomóc.
Podczas Konferencji Odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Londynie w dniach 21-22 czerwca 2023 roku, została uruchomiona Grupa Doradcza Wysokiego Szczebla ds. ukraińskiego KPEiK (Krajowego Planu Energii i Klimatu).
Grupa ta składa się z przedstawicieli rządu Ukrainy, Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, członków grupy G7+ oraz partnerów międzynarodowych, takich jak EBOR, EBI, USAiD, Bank Światowy, UNDP i DFC.
KPEiK jest kluczowym dokumentem referencyjnym dla odbudowy Ukrainy i przedstawia priorytety reform ekologicznych, opartych na unijnych standardach zarządzania energią i klimatem, porozumieniu paryskim i celach dekarbonizacji. Jego celem jest uwolnienie potencjału Ukrainy do rozwoju nowoczesnego, zdecentralizowanego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej.
Grupa Doradcza Wysokiego Szczebla, której przewodniczą Julia Swyrydenko oraz Michał Kurtyka (były minister klimatu RP), będzie pełnić rolę strategicznego doradztwa, wspierając władze ukraińskie w przygotowaniu i konsultacjach dotyczących KPEiK. Grupa ta będzie również koordynować prace techniczne i zapewniać platformę konsultacyjną dla partnerów międzynarodowych chcących zaangażować się i wspierać Ukrainę. Prace Grupy potrwają do połowy 2024 roku i będą wspierane przez Sekretariat Wspólnoty Energetycznej.
Energy Community / Jacek Perzyński
RAPORT: Ukraina i odbudowa jej energetyki po wojnie

Artykuł Polak pomoże zaplanować odbudowę i transformację energetyczną Ukrainy pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.