PKO BP: Na rynku nieruchomości biurowych możliwa stabilizacja czynszów

Na rynku nieruchomości biurowych w kolejnych kwartałach, w perspektywie końca 2023 roku, przewidywana jest dalsza stabilizacja czynszów, ewentualnie ich niewielki wzrost, zwłaszcza w stolicy. Pogorszenie nastojów makro nie powinno szybko przełożyć się na wzrost presji na spadki czynszów – ocenili w raporcie eksperci PKO BP.