Fundusz PGE zyskał na swojej inwestycji

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE, pełniąca rolę funduszu Corporate Venture Capital odpowiedzialnego za inwestycje w startupy, zrealizowała pierwszą dezinwestycję, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanych środków.

PGE Ventures sprzedała cały pakiet akcji w Lerta. Proces ten wpisuje się w strategię PGE Ventures i spełnia wszystkie przyjęte przez spółkę kryteria w zakresie wyjść inwestycyjnych. Nowym właścicielem sprzedawanych akcji jest notowany na GPW w Warszawie – Photon Energy N.V. – obecny akcjonariusz i inwestor strategiczny Lerty od 2020 roku.

Grupa PGE poszukując m.in. rozwiązań wspierających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, jednocześnie poszukuje metod stabilizacji sieci elektroenergetycznej, która, na skutek dynamicznie rosnącego udziału OZE w systemie, wymaga utrzymania swojej niezawodności. Lerta jako aktywny uczestnik rynku mocy pomaga właśnie w bilansowaniu sieci.

PGE Ventures zainwestowała w Lertę w 2018 roku, a następnie zwiększała swoje finansowe zaangażowanie poprzez udział w kolejnych rundach inwestycyjnych w latach 2020-2021 dostrzegając potencjał do dalszego wzrostu, skalowania przychodów i ekspansji na zagranicznych rynkach.

Cieszymy się, że jako PGE Ventures byliśmy częścią tego kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego przyczyniając się do rozwoju podmiotu wspierającego stabilizację krajowej sieci elektroenergetycznej i dalszą ekspansję OZE w Polsce  – powiedział Tomasz Jakubiak, prezes PGE Ventures.

Dla PGE Ventures, wyjście inwestycyjne z Lerty ma też ważne znaczenie w wymiarze finansowym. Cena sprzedaży akcji pozwoliła osiągnąć przychód z tej inwestycji na poziomie kilkukrotnie wyższym niż łączny koszt ich nabycia. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie ok. 50% jest wynikiem znacząco przewyższającym średnią stopę zwrotu osiąganą przez fundusze Venture Capital w Polsce i na świecie.

Część naszych startupów skokowo podnosi swoją wartość, czego dowodem są ich wyższe rok do roku przychody oraz wyceny osiągane w ramach kolejnych rund finansowania. Cieszymy się, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym udało się z sukcesem zakończyć nasz horyzont inwestycyjnyw Lercie. Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem Corporate Venture Capital utworzonym w strukturach firmy z sektora energetycznego, który może pochwalić się podobnym sukcesem – dodał Tomasz Jakubiak.

PGE Ventures pełni rolę funduszu typu Corporate Venture Capital w strukturach Grupy PGE, będąc jednocześnie pierwszym i jedynym takim podmiotem w polskim sektorze energetycznym, którego rozbudowana struktura inwestycyjna adresuje potrzeby startupów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego: od projektów w najwcześniejszej fazie rozwoju, za które odpowiada satelicki fundusz Energy Research Capital, przez projekty w fazie wczesnego wzrostu będące domeną zespołu PGE Ventures, kończąc na dojrzałych startupach w fazie późnego wzrostu i ekspansji, które są na celowniku SpeedUp Energy Innovation. Do tej pory, PGE Ventures wraz z funduszami satelickimi zainwestowała łącznie w 34 startupy będące na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze odpowiadają za 27, a PGE Ventures za 7 inwestycji kapitałowych.

PGE Ventures/Mariusz Marszałkowski

PGE szykuje się do realizacji kolejnych inwestycji w OZE na Pomorzu

Artykuł Fundusz PGE zyskał na swojej inwestycji pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.