Odstąpienia od projektu architektoniczno-budowlanego, a zmiany w projekcie – interpretacja GUNG

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odniósł się do licznych zapytań w kwestii odstąpień od projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmian w projekcie.

Odstąpienia od projektu architektoniczno-budowlanego, a zmiany w projekcie – interpretaja GUNG

W ocenie GUNB odstąpienia, o których mowa w art. 36a ustawy – Prawo budowlane, to różnice pomiędzy tym, jak zostaną wykonane roboty, w odniesieniu do tego, jak zostały zaplanowane w projekcie. Odstąpienia to nie zmiany w projekcie. Odstąpienia to zrealizowanie obiektu w sposób inny niż przewidziano w projekcie.

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy – Prawo budowlane projektant formalnie nie dokonuje żadnych zmian w projekcie. W trybie art. 36a ust. 6 projektant kwalifikuje planowane do zrealizowania roboty jako istotnie albo nieistotnie odbiegające od projektu, natomiast przepis ten nic nie mówi na temat zmieniania samego projektu (projektant dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje: rysunek i opis dotyczące tego odstąpienia). Gdyby projektant nanosił zmiany na projekt, wówczas nie musiałby dołączać dodatkowego dokumentu do dokumentacji budowy, bo sam projekt stanowi dokumentację budowy. Należy zatem uznać, że zmiany są opisane na tym dodatkowym dokumencie, a nie na samym projekcie.

Czynność polegająca na dokonywaniu zmian w projekcie ma miejsce w przypadku odstąpienia od projektu technicznego (art. 36b ust. 2).

Tym samym, skoro art. 36a nie przewiduje wprowadzania zmian nieistotnych na projekcie, to nie sposób nałożyć na osoby składające oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego obowiązku zamieszczania w oświadczeniu zastrzeżenia, że wykonały go zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, do którego wprowadzono zmiany, skoro tak naprawdę żadne zmiany nie zostały do projektu zagospodarowania działki lub terenu wprowadzone.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (art. 34 ust. 3c), jedynie w takim przypadku osoby opracowujące i sprawdzające projekt mogą z pełną odpowiedzialnością złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy.

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Tylko teraz

Przejdź do sklepu