Matura w opinii maturzystów

Jak uczniowie oceniają tegoroczną maturę? Które zadania sprawiły im najwięcej trudności? Z jakich pomocy korzystali, przygotowując się do egzaminu? 

Pytania otwarte najbardziej wymagające na maturze

Jak wynika z ankiety, tegoroczny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym został oceniony w sposób neutralny – ani trudny, ani łatwy (45,27% ankietowanych). Dla 29,98% zadania były raczej łatwe, a dla 5,49% łatwe. Zaledwie 4,85% uczniów określiło poziom arkusza egzaminacyjnego jako zdecydowanie trudny. Aby uzyskać dokładniejszy obraz na temat przedmiotów wchodzących w skład obowiązkowych na tegorocznej maturze, zapytano uczniów o poszczególne arkusze egzaminacyjne. 

W przypadku języka polskiego 41,37% ankietowanych określiło poziom egzaminu jako łatwy, 29,80% – raczej łatwy, 15,23% – ani łatwy, ani trudny. Język obcy blisko połowa spośród ankietowanych określiła jako bardzo łatwy, a aż 29,80% jako łatwy. W przypadku matematyki wynik ten nie jest już tak oczywisty, ale nadal w przewadze 31,67% – raczej łatwy i 23,52% bardzo łatwy

Dla większości spośród badanych maturzystów (80,47%) najbardziej wymagające były pytania otwarte. Na drugim miejscu uplasowały się zadania typu uzupełnij (22,80%), na trzecim pytania prawda/fałsz (13,59%). 

Królowa nauk w czołówce

Zapytano maturzystów o to, do jakich przedmiotów na poziomie rozszerzonym przystępują w tym roku. W czołówce znalazły się przedmioty ścisłe. Na pierwszym miejscu uplasowały się języki obce nowożytne, jak: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski czy włoski – 66,59%. Na drugim – królowa wszystkich nauk – matematyka (33,01%). Podium zamyka geografia, którą zdawało aż 21,19% spośród ankietowanych. Tuż za nimi znalazły się: język polski, biologia oraz chemia. 

YouTube pomocny w przygotowaniach do matury? 

Maturzyści zostali zapytani o to, czy czuli się dobrze przygotowani do matury. Tu zdania były podzielone. 36,25% ankietowanych udzieliło odpowiedzi: raczej tak, ale niewiele mniej, bo 32,32% – trudno powiedzieć. Zaledwie 5,97% spośród ogółu wyraziło pełną gotowość. Co ciekawe, uczniowie szkół ponadpodstawowych w przygotowaniach do matury w większości korzystali z dydaktycznych materiałów wideo zamieszczanych m.in. w serwisie YouTube (70,75%), blisko połowa (49,15%) z materiałów dydaktycznych np. repetytoriów, a niewiele mniej, bo 42,24%, z dodatkowych korepetycji. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Choć większość maturzystów przygotowania do egzaminu maturalnego rozpoczyna z dużym wyprzedzeniem: 26,01% – kilka miesięcy, a 25,35% – kilka tygodni przed maturą, dla wielu podejście do matury wiąże się dużym stresem. Trudno się dziwić. Wynik ma wpływ na wybór wymarzonego kierunku studiów.

Źródło: VULCAN