Konsumenci lepiej chronieni. Mogą ich reprezentować organizacje

Powództwa przedstawicielskie wytaczane przez organizacje konsumenckie mają zwiększyć ochronę konsumentów i usprawnić dochodzenie roszczeń – wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ma być przyjęty przez rząd w I kwartale 2023 r.