Kiedy emerytowani rolnicy otrzymają czternastki z KRUS?

Rolnicy na emeryturze, którzy mają prawo do 14 emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), mogą spodziewać się wypłat przekraczających 4 tys. zł. Ale kiedy dokładnie KRUS dokona tej wypłaty? Jakie będzie to świadczenie?

Czternasta emerytura z KRUS

Nie tylko beneficjenci ZUS mogą liczyć na czternastą emeryturę. KRUS również przygotowuje się do jej wypłaty.

Według prognoz rządowych, prawo do czternastej emerytury będzie miało 977 tys. emerytowanych rolników.

KRUS dokona wypłaty tej emerytury automatycznie, bez konieczności składania wniosków przez seniorów.

Komu przysługuje 14 emerytura z KRUS?

Osoby uprawnione do czternastej emerytury z KRUS to te, które 31 sierpnia 2023 r. miały prawo do jednego z poniższych świadczeń:

  • emerytura rolnicza,
  • renta rolnicza z powodu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna,
  • okresowa emerytura rolnicza,
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

– pod warunkiem, że suma tych świadczeń nie przekroczyła 5.500,00 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi 14 emerytura z KRUS?

Kwota emerytury rolniczej zależy od wielu czynników, w tym od stażu ubezpieczenia. Przykładowo, osoba, która przez 30 lat płaciła składki, obecnie może oczekiwać emerytury w wysokości ok. 1 tys. 560 zł. Jej czternasta emerytura wyniesie 2 tys. 187 zł 50 gr.

Czternasta emerytura będzie wypłacana w następujący sposób:

  • 2.650,00 zł, jeśli suma świadczeń emerytalno-rentowych nie przekroczy 2.900 zł,
  • 2.650,00 zł pomniejszone o różnicę między sumą świadczeń a 2.900 zł, jeśli suma świadczeń przekroczy tę kwotę. 

Przy czym, nie będzie wypłacane dodatkowe świadczenie, jeśli jego wartość jest niższa niż 50 zł. Natomiast osoby, których suma świadczeń osiągnie lub przekroczy 5.500,00 zł, nie otrzymają czternastej emerytury.

Kiedy KRUS wypłaca 14 emeryturę 2023?

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury przez KRUS nastąpią na początku września. Warto zwrócić uwagę, że od tej emerytury zostanie potrącona 9% składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Może to być niespodzianką dla wielu seniorów, zwłaszcza że wiele emerytur z KRUS jest zwolnionych z PIT.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z regularną emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w wrześniu, dokładnie w dniach 10, 15, 20 i 25.

Dodatkowo, czternastki zostaną przekazane w jednym przelewie razem z emeryturą.