Innowacyjna technologia z polskiego zagłębia miedziowego może pomóc oszczędzać energię

Nowa technologia wykorzystująca stop miedzi i srebra pozwala wytwarzać przewody elektroenergetyczne, które notują minimalne straty energii pozwalając oszczędzić nawet 20 procent.
– W Zagłębiu Miedziowym testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra. Niskostratne przewody elektroenergetyczne zostały zawieszone w linii relacji Polkowice – Rudna Zachodnia. Sprawdzane są ich parametry wytrzymałościowe oraz rzeczywiste podwyższenie obciążalności prądowej. Straty przesyłu energii elektrycznej na doświadczalnym odcinku linii są ok. 20 procent niższe – podaje KGHM. Projekt to rezultat połączenia nauki i biznesu we wspólnym przedsięwzięciu KGHM i Konsorcjum AGH, TFK i Ł-IMN, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CuBR.
Do tej pory linie napowietrzne były wytwarzane w Polsce ze stopów stali i aluminium, które słabo przewodziły energię. Miedź ma wysoką przewodność i pozwala obniżyć straty energii na przesyle. Ponadto, przedmioty ze stopu miedzi i srebra są bardziej wytrzymałe i zmniejszają ryzyko usterki. – KGHM realizuje projekt z Konsorcjum w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą CuBR. Konsorcjum opracowało technologię wytwarzania wysokowytrzymałych rdzeni do przewodów elektroenergetycznych. Do prób wykorzystano ok. 1500 kg miedzi z KGHM. Po testach laboratoryjnych przyszedł czas na badania w terenie.
– Przewody stanowią fragment sieci energetycznej relacji Polkowice – Rudna Zachodnia na odcinku ponad 300 m. Sieć zasila obiekty KGHM Polska Miedź S.A. Badania potrwają co najmniej cały rok. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania spółki Tauron – informuje KGHM. – Zarówno koncepcja, jak i zastosowane materiały są w tym przypadku wyjątkowe – takich przewodów na rynku jeszcze nie ma. Technologia produkcji oraz konstrukcje przewodów zostały poddane ochronie patentowej w kraju i za granicą.
Oszczędność energii może być szczególnie ważna w dobie kryzysu energetycznego, ale także w obliczu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii wymagających rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Sam KGHM zapisał w strategii cel udziału 50 procent OZE w miksie energetycznym do 2030 roku.
KGHM/Wojciech Jakóbik
Artykuł Innowacyjna technologia z polskiego zagłębia miedziowego może pomóc oszczędzać energię pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.