Grupa Azoty jest na prostej drodze do przejęcia farmy słonecznej

Grupa Azoty ustaliła kluczowe warunki transakcji dotyczące nabycia 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka.
Jak czytamy w informacji prasowej, zgodnie z postanowieniami kluczowych warunków transakcji (Term Sheet), jej realizacja nastąpi poprzez zawarcie przez Grupę Azoty przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży, dotyczącej przyszłego nabycia 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm. – Następny krok to nabycie udziałów na podstawie umowy sprzedaży w I półroczu 2024 roku przez Grupę Azoty lub inną spółkę z Grupy Kapitałowej pod warunkiem dostosowania warunków technicznych, a także uzyskania pozwoleń na budowę elektrowni – czytamy.
Ustalenie kluczowych warunków transakcji to kontynuacja działań z lipca br., kiedy to Grupa Azoty zawarła umowę o prowadzenie negocjacji wraz z wyłącznością na ich prowadzenie, dotyczących potencjalnego nabycia 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka. Na mocy podpisanej wtedy umowy, strony wyraziły zainteresowanie współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy około 270 MWp.
– Ustalenie kluczowych warunków transakcji potwierdza, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji umowy, która umożliwi nabycie 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm. Oczywiście musi zostać to poprzedzone wypełnieniem kluczowych warunków zapisanych w umowie. Nie mam wątpliwości, że inwestycja przybliży nas do realizacji celów zapisanych w naszym strategicznym projekcie „Zielone Azoty”, w którym wskazujemy projekty z obszaru OZE jako jedną z dróg naszej transformacji klimatyczno-energetycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.
– Budowa farmy słonecznej Brzezinka, zlokalizowanej w Brzezince i w Sycowie, wraz z infrastrukturą o mocy co najmniej 270 MWp w formule pod klucz, planowana jest w formie kontraktu EPC, jaki ma zostać zawarty przez Solarfarm z podmiotem z grupy VSB, VSB Energie Odnawialne Polska, jako generalnym wykonawcą. Szacowana całkowita wartość inwestycji wyniesie około 240 mln EUR. Zawarcie Term Sheet nie tworzy żadnego zobowiązania do zawarcia rozważanej Transakcji, w tym żadnej umowy sprzedaży i nie jest wiążące dla stron – czytamy.
Grupa Azoty/Michał Perzyński
Artykuł Grupa Azoty jest na prostej drodze do przejęcia farmy słonecznej pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.