Enea przeznaczyła 331 milionów złotych na dystrybucję energii i rozwój źródeł odnawialnych

Grupa Enea przedstawiła wyniki finansowe i operacyjne z pierwszego kwartału 2023 roku. Przeznaczyła 331 milionów złotych na dystrybucję energii i źródła odnawialne.

Enea zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne z pierwszego kwartału 2023 roku. EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, była wyższa o blisko 10 procent rok do roku i wyniosła 1,04 mld zł. Grupa podaje, że przekaże blisko miliard złotych za pierwszy kwartał na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 251,3 mln zł.
W pierwszy kwartale 2023 roku spółka wytworzyła 5,3 TWh energii elektrycznej, notując spadek wolumenu produkcji o 18 procent rok do roku. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 577 GWh i wzrosła o 3,4 procent rok do roku. Sprzedaż ciepła ukształtowała się na poziomie 2,4 PJ i była niższa o osiem procent rok do roku. Grupa podkreśla, że jest to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na energię cieplną, a ono wynikało z ładnej pogody i wyższych temperatur.
Enea inwestuje w projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz modernizację infrastruktury elektroenergetycznej na swoim obszarze dystrybucyjnym. Nakłady inwestycyjne na dystrybucję i rozwój potencjału przyłączeń OZE wyniosły 331 milionów złotych.
– W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Enea wypracowała wzrost wartości EBITDA o 10 procent rok do roku. Najwyższa EBITDA, 490,3 mln zł została wypracowana w obszarze wytwarzania. Wzrost wartości EBITDA odnotowały obszary: obrotu, dystrybucji i wydobycia. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Jako firma odpowiedzialna społecznie skutecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Tylko za pierwszy kwartał 2023 roku Grupa Enea przekaże blisko miliard złotych na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.
– Grupa Enea, jako wicelider rynku wytwarzania energii elektrycznej i dostawca energii do blisko 2,8 mln odbiorców na obszarze północno-zachodniej Polski jest filarem bezpieczeństwa energetycznego. Realizowane przez nas inwestycje i modernizacje zwiększają pewność zasilania naszych odbiorców i rozwijają inteligentną sieć elektroenergetyczną pozwalającą efektywnie korzystać z potencjału OZE. Zwiększamy wydajność, stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej, zmniejszając ryzyka wystąpienia potencjalnych awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku prowadzone były inwestycje w ramach programu modernizacji sieci energetycznej dla aglomeracji poznańskiej. Zakończyliśmy również modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości (województwo kujawsko-pomorskie), stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży (wielkopolskie) oraz Recławiu, Gryficach i Gumieńcach (zachodniopomorskie). Nasze inwestycje, wspomagające rozwój regionów i wspierające bezpieczeństwo mieszkańców, wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, dlatego zawsze aktywnie poszukujemy możliwości dodatkowego finansowania. Enea Operator jest obecnie liderem pozyskiwania środków zewnętrznych spośród wszystkich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.
– Dobre wyniki wypracowane przez Grupę w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnięte zostały pod presją zdarzenia z trzeciego kwartału 2022 roku, jakim było zaciśnięcie ściany 3/VII/385. Konsekwencją tego zdarzenia był spadek produkcji oraz sprzedaży węgla handlowego. Otoczenie rynkowe, tj.: znaczący wzrost cen materiałów, usług obcych oraz energii elektrycznej wraz z oczekiwaniami co do wzrostu wynagrodzeń, także nie pozostawało bez wpływu na naszą działalność operacyjną. Wszystkie te czynniki zostały zmitygowane wyższą ceną sprzedaży, co pozwoliło uzyskać wynik EBITDA na poziomie ponad 290 mln zł, czyli o ponad 5 procent więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka.
Przedstawiciele Enei podkreślają podczas konferencji, że trudno przewidzieć, jak ceny węgla odbiją się na wynikach w całym 2023 roku. Grupa szuka również rozwiązań i szans na przyszły rok w obliczu kosztów uprawnień do emisji CO2 i planów utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dodają, że powstanie NABE determinuje działania Enei, która chce, aby wydzielone w przyszłości aktywa były w jak najlepszej kondycji.
Enea / Jędrzej Stachura
RAPORT: Saga Jaworzna może zakończyć się nacjonalizacją Rafako

Artykuł Enea przeznaczyła 331 milionów złotych na dystrybucję energii i rozwój źródeł odnawialnych pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.