Duże platformy internetowe będą podlegać nadzorowi KE i audytowi

Liczące ponad 45 mln użytkowników platformy cyfrowe będą musiały przedstawiać oceny ryzyka wystąpienia szkodliwych zjawisk związanych z ich usługami oraz wprowadzać środki ograniczające takie ryzyko. Podmioty te będą również podlegać niezależnemu audytowi oraz nadzorowi Komisji Europejskiej – przewiduje akt o usługach cyfrowych, który wszedł w życie 16 listopada. Pełne stosowanie przepisów aktu nastąpi od 17 lutego 2024 r.