Ceny zbóż – grudzień 2022 r. – prognozy i kontrakty na 2023 rok. Zastój w handlu ziarnem zbóż

W handlu ziarnem zbóż panuje zastój, który nie wynika jedynie ze zbliżającego się okresu świątecznego, ale przede wszystkim z wyraźnie ograniczonego popytu na ziarno – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Izba Zbożowo-Paszowa: zastój w handlu zbożem, nie ma popytu

Według Izby wielu przetwórców już wcześniej nabyło ziarno na okres przed- i poświąteczny. Tak więc obecnie rynek sprzedającego przerodził się w rynek kupującego, który dyktuje warunki zakupu zbóż. Zapotrzebowanie na zboża jest bowiem mocno ograniczone, zarówno ze strony przetwórców, firm handlowych i eksporterów.

„Ceny oferowane przez kupujących nie zadowalają strony sprzedającej, głównie rolników, którzy od dawna są mało aktywni na rynku” – wskazują eksperci Izby. Ich zdaniem chętniej ziarno sprzedają firmy handlowe, ale obroty nie są duże. W związku z tym, „trudno jest liczyć na ożywienie handlu w najbliższych tygodniach”

Zbiory kukurydzy nadal nie zakończone

Jak zauważono w ostatnim newsletterze IZ-P, zbiory kukurydzy w kraju w dalszym ciągu nie są zakończone, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie ciągle sporo kukurydzy stoi na polach. Nadejście zimy i spore opady śniegu dodatkowo utrudniły zbiór kukurydzy z pól. Z rynku coraz częściej dochodzą sygnały o sporym porażeniu późno zbieranej kukurydzy szkodliwymi dla zdrowia mykotoksynami.

Ceny zbóż – grudzień 2022 – prognozy i kontrakty na 2023 rok

Zgodnie z danymi Izby w połowie grudnia za pszenicę konsumpcyjną oferowano, w zależności od regionu kraju, 1350-1400 zł/t, za pszenicę paszową – 1250-1380 zł/t, żyto konsumpcyjne- 1050-1150 zł/t, żyto paszowe- 980-1100 zł/t, jęczmień paszowy – 1100-1220 zł/t, pszenżyto – 1100-1260 zł/t, owies paszowy– 1050-1200 zł/t, kukurydzę – 1100-1250 zł/t, kukurydzę mokrą (30 proc. wilgotności) – 650-800 zł/t, rzepak – 2550-2620 zł/t.

Według Izby w grudniu br. eksport pszenicy drogą morską może być zbliżony do wielkości eksportu w listopadzie, w związku z realizacją wcześniejszych kontraktów. Spory będzie także wywóz kukurydzy.

W opinii przedstawicieli Izby notowane umocnienie kursu złotego do głównych walut, a także trwająca korekta cen ziarna na giełdach światowych wywierają presję na ceny zbóż oferowanych przez eksporterów, które nie zadowalają sprzedających ziarno. Dlatego też zakupy zbóż przez eksporterów są cały czas niewielkie. Pomimo ostatniej korekty cen, polskie ziarno w dalszym ciągu jest zbyt drogie, co czyni jego eksport nieopłacalnym – stwierdzają eksperci Izby.

„Wydaje się, iż w celu uniknięcia bardzo dużej nadwyżki ziarna pszenicy i kukurydzy na koniec bieżącego sezonu 2022/23, konieczne będzie przyspieszenie tempa eksportu ziarna w II połowie sezonu, ale w obecnych uwarunkowaniach rynkowych do tego potrzeba akceptacji niższych cen przez sprzedających” – zaznaczono. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do portu eksporterzy oferują ok. 1400 zł/t.

Dodano, że wywóz zbóż na kołach do krajów ościennych jest w znacznej mierze ograniczony do realizacji wcześniejszych kontraktów. Duża konkurencja ze strony Ukrainy wyraźnie ogranicza możliwości sprzedaży krajowego ziarna, w tym kukurydzy, na rynek niemiecki czy też do Czech, Węgier i Słowacji – informuje Izba.

„W odniesieniu do importu, na wschodzie kraju w dalszym ciągu notuje się bardzo dużo ofert sprzedaży ukraińskich zbóż, szczególnie kukurydzy w cenie około 1100 zł/t. Z kolei, ceny ukraińskiej pszenicy paszowej to przedział 1150-1180 zł/t.” – napisano w newsletterze.

W ubiegłym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF spadły i kształtują się obecnie na najniższym poziomie od 9 miesięcy. Zdaniem analityków ceny pszenicy pozostają w trendzie spadkowym, gdyż funkcjonowanie korytarza zbożowego, którym Ukraina eksportuje ziarno drogą morską, a także dynamiczny eksport pszenicy z Rosji złagodziły obawy dotyczące dostaw ziarna z krajów basenu Morza Czarnego – informują analitycy firmy Sparks.

W piątek (16 grudnia) cena pszenicy w kontrakcie marcowym na 2023 r. wyniosła 297,50euro/t i była o 1,7 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym na 2023 r. także spadła o 1,7 proc. i wyniosła 295,25 euro/t. Najwyższą cenę pszenicy na giełdzie MATIF odnotowano 15 maja br. – było to 438,25 euro/t. 23 lutego br., tj. tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pszenica kosztowała 294 euro/t. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mmu/