Budowlanka i usługi – tu najciężej odzyskać długi

W ocenie przedstawicieli firm oraz osób prywatnych, branżami, które mają największe problemy z odzyskaniem należności pieniężnych, są budownictwo oraz usługi – wynika z badania „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”.