RPO: W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy, które powodują dyskryminację

RPO: W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy, które powodują dyskryminację
<p>W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy cudzoziemców – wskazał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas debaty eksperckiej poprzedzającej III Kongres ESG. RPO uwagę, że osoby te mają często trudności ze znalezieniem pracy, mimo wyższego wykształcenia.</p>