Zmiany w emeryturach pomostowych

Zmiany w emeryturach pomostowych
<p><span>Szykują się duże zmiany co do emerytur pomostowych. Zmieniona będzie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 164, dalej: ustawa). W dniu 20 czerwca 2023 r. ustawę zmieniającą </span>przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.</p>