Senat: zmiany w świadczeniu wspierającym

Senat: zmiany w świadczeniu wspierającym
<p>Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła część poprawek do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Komisja poparła zmiany dotyczące m.in. obniżenia punktacji przy ustalaniu prawa do świadczenia.</p>