Wynagrodzenie postojowe. Kiedy można zarobić nie pracując

Wynagrodzenie postojowe. Kiedy można zarobić nie pracując
<p>Wynagrodzenie postojowe należy się pracownikowi za czas, kiedy był gotów do pracy, ale nie mógł pracować z przyczyn dotyczących pracodawcy. W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikom za czas przestoju? Jaka jest wysokość wynagrodzenia postojowego?</p>