Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców
<p><span>Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.</span></p>