Wyłączenia prac i przepisów bhp w przypadku pracy zdalnej

Wyłączenia prac i przepisów bhp w przypadku pracy zdalnej
<p><span>Ustawodawca, regulując pracę zdalną w Kodeksie pracy, wskazał zarówno wyłączenia prac, których nie może obejmować&nbsp;praca zdalna, jak i wyłączenia przepisów bhp, które nie muszą być przy tej pracy realizowane przez pracodawcę.</span></p>