Związki zawodowe krytycznie o projekcie nowelizacji kodeksu pracy

Związki zawodowe krytycznie o projekcie nowelizacji kodeksu pracy
NSZZ Solidarność, OPZZ i Związkowa Alternatywa uważają nowelizację kodeksu pracy za potrzebną, jednakże wymagającą wielu poprawek. Związkowcy uważają, że wprowadzenie pracy zdalnej w formie porozumienia stron jest szansą na stworzenie lub poprawę dialogu społecznego w zakładzie pracy.