Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i nowe wykroczenia – zmiany w KP 2023 r.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i nowe wykroczenia – zmiany w KP 2023 r.
Szykują się duże zmiany w KP na 2023 r.! Jakie obowiązki informacyjne będzie miał pracodawca wobec pracownika? Jakie nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w KP? Co powinna zawierać umowa o pracę?