Zmiany w ubezpieczeniach dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w ubezpieczeniach dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r.
Kim jest komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej? Jakie są zasady działania spółki komandytowo-akcyjnej? Od 1 stycznia 2023 r. poszerza się krąg podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.