PPK – wypłata po 60. roku życia

PPK - wypłata po 60. roku życia
Zasadą jest, że uczestnik PPK, który rozpoczął ratalną wypłatę środków z rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia, może zmienić zadeklarowaną liczbę rat. Jeżeli jednak, na podstawie wskazanej przez niego liczby rat, wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić liczby rat w ten sposób, że – po zmianie – wypłata ratalna będzie trwać krócej niż 10 lat.