3 mln dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku

3 mln dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku
Czym jest program: „Od zależności ku samodzielności”? Jakiego wsparcia udzieli rząd i samorządy osobom z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku? Jaki jest cel programu?  zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.