Mobbing w pracy. Już 40% pracujących Polaków doświadcza jego symptomów

Mobbing w pracy. Już 40% pracujących Polaków doświadcza jego symptomów
Mobbing w pracy. Według najnowszego sondażu, w ostatnim półroczu aż 40% pracowników doświadczyło w miejscu pracy sytuacji o charakterze mobbingowym. 44,7% ankietowanych nie ucierpiało w ten sposób. Część osób nie potrafi tego określić bądź nie pamięta tego typu zdarzeń.