Kodeks pracy – zmiany. Oto szczegóły nowych regulacji!

Kodeks pracy - zmiany. Oto szczegóły nowych regulacji!
Kodeks pracy – nowelizacja. Nowe zasady badania trzeźwości zatrudnionych oraz stałe regulacje pracy zdalnej to najważniejsze zmiany w nowelizacji kodeksu pracy, przyjętej na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Oto szczegóły rozwiązań!