W Polsce brakuje kierowców ciężarówek: nadzieja w edukacji i pracownikach z Azji

W Polsce brakuje kierowców ciężarówek: nadzieja w edukacji i pracownikach z Azji
Na polskim rynku pracy brakuje aż 150 tys. zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów. Przyczyną tej luki jest słabe zainteresowanie młodych Polaków pracą w zawodzie kierowcy oraz – spowodowany wojną – brak pracowników z Ukrainy.