ZPP: Stanowisko do projektu ustawy o aktywności zawodowej

ZPP: Stanowisko do projektu ustawy o aktywności zawodowej
Ustawa o aktywności zawodowej: nowe propozycje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie stanowią istotnego wzmocnienia rozwiązań w obszarze edukacji cyfrowej czy wykorzystania cyfrowych narzędzi związanych z rozwojem kompetencji pracowników;