Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – dostarczanie pism przez ZUS

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - dostarczanie pism przez ZUS
Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej przyjął Senat bez poprawek w dniu 16 listopada.